Mit CV

Steen Jessen

Resumé:

IT entusiast med mange års erfaring, både med IT-support og udvikling. Jeg er vant til at have med mennesker at gøre, er udadvendt, og har let til smil.
Jeg har i mine tidligere jobs arbejdet meget med support af medarbejdere (kollegaer/kunder), både hardware og software. Har lavet rigtig mange pc-installationer, og printer opsætninger.
Derudover har jeg lavet et utal af programmer (COBOL), lister og skærmbilleder (SDF II). Har programmeret op mod både SQL DB, og DL/1 DB, samt arbejdet med JCL.

Har også arbejdet som it-vejleder på en skole, hvor jeg var ansvarlig for hele skolens IT-park, herunder også Smartboards, infotavler, elevernes pc’er, tablets, og smartphones.


Erhverserfaring:

• 2014 –    - IT-Medarbejder, Tønder Ungdomsskole.

• 2011 – 2014 System udvikler, Bank Data, Erritsø

   - Vedligeholdelse og videreudvikling af firmaets banksystemer, især Betalings systemer, Clearings systemer,
og systemer omkring Elektroniske indbetalings kort (COBOL/II).
   - Samarbejde med andre afd., og Nets, omkring netbanken.
   - Arbejde i ServiceDesk, hvor man som udvikler hjælper bank kyndige konsulenter, med diverse bank relaterede problemer,       
samt overvågning af daglige driftskørlser.
   - Konvertering af Jyske Bank til at overgå til bankdatas it-systemer, Betalingsformidlingen.• 2011 – 2011 System udvikler, Solar, Kolding

   - Diverse vedligeholdelses opgaver af firmaets COBOL/II systemer, inden firmaets overgang til SAP (JCL, CICS, DB2, VOLLIE, SDF 2)

• 2010 - 2011 IT-Vejleder, Løjt Kirkeby Skole

   - Ansvarlig for skolens IT udstyr:
       Pc’er (stationære, og bærbare) – opsætte, hjemkøbe, konfigurere.
       Netværk og routeropsætning.
       Smartboards (vedligeholde, og undervise i brugen af – til lærerne).
       Skolens lydanlæg, og projektorer.
       Printer vedligeholdelse, konfiguration og tilslutning til netværket.
       Linux baserede bærbare.
       Opsætning og vedligeholdelse af info tavler.
       Vedligeholde pc’er, bærbare, printere og programmer på skolens bibliotek, samt være en del af bibliotekets stab,
      hvor jeg ydede hjælp til elever og lærere.
   - Opsætning af lokaler og it-udstyr til eksamener, support standby.
   - Hjælpe elever og lærer med at få deres bærbare, smartphones, tablets o. lign. på det trådløse netværk.
   - Hjælpe lærere og elever med MS Office programmer.
   - Hjælpe elever og lærere med at finde og bruge materialer på nettet.
   - Vedligeholde skolens hjemmeside.
   - Hjælpe læse svage elever og deres forældre med brugen af bl.a. CD-ord.
   - Virke som vikar i bl.a. matematik, idræt, sløjd.

• 1991 - 2010 - EDB-medarbejder, JF-Fabriken A/S, Sønderborg

   - Vedligeholde og videreudvikle firmaets produktions styrings system (COPICS), i COBOL, JCL (CICS, DL/1, VOLLIE, SDF 2, VSE/ESA).
   - Support af WORDPERFECT, MS Office, Navision og Operator.
   - Vedligeholdelse af JF’s Pc’er (hjemkøb, klargøring, installation, undervisning).
   - Generel PC–support (både i administrationen, og i produktionen).
   - Printer support (fejlfinding, vedligeholdelse, hjemkøb, klargøring, opsætning).
   - Driftsmæssige opgaver, såsom backup, liste håndtering o. lign, driftsafvikling, driftsplanlægning.
   - Daglige/ugentlige/månedlige/års afvikling af opdaterende kørlser.
   - System dokumentation af egen udviklede programmer, samt diverse bruger programmer.
   - IT Driftsvagt (daglig, såvel som weekend).
   - Process optimering i produktionen, her opsætning af pc’er og relevante programmer.
   - År 2000 konvertering af systemerne (uden fejl!!).

• 1987 - 1991 - EDB-Assistent, Pharmacia A/S, Hillerød

   - Programmør i COBOL på BULL GCOS 7 systemet.
   - Support af medarbejdernes software/hardware på laboratorierne.
   - Driftsmedarbejder i maskinstuen.

• 1986 - EDB-Medarbejder, R & U Data, Aabenraa

   - Programmør i COBOL (på pc) på finans systemet RUBIN.


 

Uddannelse:

• 2010 Webdesign - Joomla, IBC Kolding.

• 2010 Akademi Merkonom - IT/Kommunikation, IBC Kolding.

• 2002 DGI Lederuddannelsen - "En stærk frivvilig leder".

• 1993 - 1994 - Merkonom i IT, Købmandsskolen Aabenraa.

      - Virksomhedsorganisation.

      - Virksomhedsøkonomi.

      - Ledelse og samarbejde.

      - Systemanskaffelse.

• 1984 - 1987 Datanom (EDB-skolen, Odense og Sønderborg Handelsskole.)

      - Databasesystemer.

      - Materialelære.

      - Statistik.

      - Systemdesign.

      - Systemkonstruktion.

      - Distribuerede systemer og datamatnet.

• 1982 - 1984 - EDB-Assistent uddannelsen (EDB-Skolen, Odense).

• 1981 - 1982 - EFG Basisår (Købmansskolen Aabenraa).


Copyright © All Rights Reserved                                                                                                                                                                                                  Steen Jessen